sk sk
Rezervovať
  • +421 905 868 287
    +421 414 376 405
  • kolonial@hotelkolonial.sk
Výlet

Čo vidieť v obci Skalité

  • 30 októbra, 2023

Obec Skalité v spolupráci s Organizáciou cestovného ruchu Kysuce vytvorili panoramatický chodník lásky a priateľstva, v súčasnosti ho tvorí najväčšia lavička zaľúbených na vrchole kopca Trojak a drevené kríže, do budúcnosti plánujú chodník rozšíriť o ďalšie zaujímavé objekty.

Trojak, v skalitskom nárečí nazývaný Trojok, je jeden z venca hraničných i vnútrozemských vrchov, uprostred ktorých leží už niekoľko storočí naša obec Skalité. Jeho názov mu dali naši predkovia, keď sa tu rozhodli usídliť a založiť dedinu. Všimli si, že na ňom sa pohorie vetví do troch strán. Na vrchole Trojaku bol od nepamäti trojjediný bod hraníc troch krajín Slovenska, Sliezska a Haliče. Sliezsko patrilo do Českého kráľovstva, Halič bola rozdelená medzi Ukrajinu a Poľsko a Slovensko patrilo do Uhorského kráľovstva. Všetky tieto krajiny patrili do roku 1918 do Rakúsko-uharskej monarchie.  Priamo na Trojaku sa nachádza hraničný kameň s vytesaným letopočtom 1914. 

Kostol svätého Jána Krstiteľa bol postavený v roku 1794. Kostol má jednu chrámovú loď so segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Fasáda kostola je baroková s nárožnými pilastrami. Okná sú polkruhovo zakončené s farebnými vitrážami z r. 1916. Nástenné maľby sú neobarokové z r. 1950. Viac informácií: https://www.skalite.sk/obec/volny-cas-a-turizmus/pamatihodnosti/